Pelajaran 9 “Kata-Kata Kebenaran” (21-27 Februari 2015)

Kata-Kata Kebenaran
Sabat Petang (21 Februari 2015)
Pengetahuan Kebenaran (22 Februari 2015)
Merampok Orang Miskin (23 Februari 2015)
Iri Terhadap Orang Jahat (24 Februari 2015)